Boerderijen (3)

De verdere afbraak van het landelijk gebied van de Windshoek hield hiermee helaas niet op. Het is daarna met grote snelheid doorgegaan. Want kort daarna werd de Windshoek wreed gesplitst door de brede autoweg: de Van Rechteren-Limpurg Singel. Daardoor verloor tevens de mooie eeuwenoude Windslaan haar natuurlijke en slingerende loop en werd onherkenbaar in twee├źn gedeeld. Het voorste deel heet nog Windslaan, terwijl het achterste deel nu Oude Windslaan wordt genoemd.

De huidige volgebouwde Windshoek, met ter orientering de voormalige Wetering (witte lijn), de Hofkampbosjes en de nog bestaande boerderijen van Hammink en Smit.

Ook het oude boerderijtje van boertje Albert Willemsen, rechts aan het begin van de Windslaan, is in 1967 door afbraak helaas verdwenen. Het werd op het Kadastrale Minuutplan van 1817 reeds vermeld. Zie hoofdstuk "Kadaster 1817".

Het boerderijtje van Willemsen aan de Windslaan.

Hij bewoonde het oude boerderijtje, dat eigendom was van de textielfabrikant Bendien, die daarachter in een grote villa woonde, tot het jaar van zijn dood in 1966, onder zeer traditionele omstandigheden. Zo werd de plavuizen vloer elke zaterdag schoon geschrobd, waarna men  nieuw scherpzand in kunstige figuren op de plavuizen strooide. Er werd nog op stromatrassen in de bedstede geslapen.

Boertje Willemsen bij de haard.

Omdat de deuropeningen zo laag waren moest je je altijd bukken. Wanneer de thee in het kopje te heet was, schonk men het gewoon op het schoteltje om het vervolgens afgekoeld op te slurpen. Boertje Willemsen had geen gemakkelijk karakter. Hij was vaak erg onredelijk en kon gauw "hellig" (zeer kwaad) worden. In zijn laatste dagen (hij is 93 jaar geworden) stond hij vaak uren aan de weg om aan voorbijkomende schoolkinderen appeltjes van zijn fruitbomen uit te delen.     

Helaas is er praktisch niets meer terug te vinden van dit eens zo prachtige buitengebied van Almelo uit mijn jeugd.