Bronnen

Veel dank ben ik verschuldigd aan:

Freek Smit, Oude Windslaan 51 te Almelo, die bijzonder veel over het verleden van de Windhoek wist te vertellen en mij aan waar­devolle aanvullende informatie hielp.

Mijn oom Reinier Kampman te Almelo, die nog over eigen foto's van de Windhoek beschikte uit de tijd van vòòr en tijdens de 2e Wereldoorlog.

Geraadpleegde stukken en literatuur:

1. R.Kampman, "Oud-Almelo in schilderijen en tekeningen".

2. Diverse schrijvers, "De Grote Kerk in Almelo".

3. De internet-site "Wat was waar".

4. Andere niet bij name genoemde internet-sites.

5. KLM Aerocarto Den Haag.

6. Gemeente Archief Almelo.

7. G.J. Eshuis, "Van boerenland tot stadsrand".

8. Mijn familiefoto-album met zelfgemaakte foto's.