Kaart 1913 van de Windshoek

Op de plattegrond van Almelo uit 1913 heb ik de gehele Wetering met rode stippen aangegeven. Deze gegraven afwateringssloot begon bij boer Hammink in de Windshoek, ging via een duiker onder de Bornsestraat door naar de Riet en liep uiteindelijk via de Reigers Höfte en de Ossenkoppeler Hoek in de "Sumpel". Dit was een grote plas in een moerasgebied, waarin het water, ook dat van de Wezebeek, zich kon verzamelen, om via de Molenbroek naar de toenmalige Nieuwe Hagen te stromen, die tenslotte in de Regge uitmondde. Je zou verwachten dan de Wetering in de nabij gelegen Loo Lee af zou wateren, maar dat is dus geenszins het geval. De Wetering moest dus het gebied van de Windshoek ontwateren.

Kaart uit 1913.

De kwaliteit van deze kaart is, gezien de ouderdom, niet meer bijzonder hoog. Voor de volledigheid heb ik gemeend deze toch te moeten opnemen, met hieronder een deail. 

Detail van het begin van de Wetering in de Windshoek in 1913.

Detail van de uitmonding van de Wetering in de "Sumpel".

Wanneer men de bebouwing op het Kadastrale Minuutplan uit 1817 vergelijkt met de bovenstaande kaart uit 1913, dan was er in een eeuw tijds practisch niets veranderd in de Windshoek. Een groot verschil met de daarop volgende eeuw, waarbij bijna alles werd volgebouwd.