Kadastraal Minuutplan 1817

De "Wetering" in de Windshoek was een gegraven afvoerwater, breder dan een gewone sloot, dat al vòòr 1817 moet zijn aangelegd.

Gedeelte van het verzamelplan uit 1817.

Op de hieronder afgebeelde overzichtskaart uit 1817 van een gedeelte van het Minuutplan (eerste kadastrale kaart) "Bolkshoek", van de  Kadastrale Gemeente Ambt Almelo, sectie F, blad 1, werd de "Windshoek"  al als buurtschap vermeld.

 Om de leesbaarheid van het Minuutplan beter tot zijn recht te laten komen, staan hieronder een tweetal vergrotingen in detail afgebeeld van het westelijk- en oostelijk gedeelte.

Het westelijke gedeelte van het Minuutplan.

Op dit westelijke gedeelte is "de Wetering", als een brede ontwateringssloot (van linksonder naar rechtsboven) goed zichtbaar. Linksonder ook nog een gedeelte van de huidige Bornse- en de Deldensestraat, op het plan "Grote weg N:12 van Campen naar Osnabrug" genoemd. De "Stad Munster" (ook linksonder perceel 262) was een herberg, waar pas veel later o.m. kapper Elfering zich vestigde. In 1817 was Hendrik Pieters, "tapper" en "kastelein", eigenaar van deze omgeving. Bij een verbouwing zijn daar later nog een aantal zilveren lepeltjes achter het behang gevonden uit de tijd van de herberg. Momenteel valt het pand onder de Monumentenwet. In het begin van de "Winds Steege" staat een inmiddels verdwenen boerderijtje getekend, waar later boertje Willemsen woonde (de percelen 259 en 260 waren in 1817 eigendom van de Graaf). Rechtsboven is één van de beide Hofkampbosjes nog net zichtbaar en aangeduid met puntjes langs de grens.

Een vergroting van de hoek Bornsestraat-Windslaan in 1817.

 Het oostelijke gedeelte van het Minuutplan.

Interessant zijn op het oostelijke gedeelte de oude namen van de nog bestaande, doch herbouwde boerderijen in de Windshoek: 't Vreman (Hammink),'t Voskamp (Smit) en 't Windhuis (in 1950 nog Swinselman) en van de geheel verdwenen boerderijen: 't Lendete, 't Weide Kamp,'t Klijsenhuis (tot 1952 Kamp), 't Ûlenrief (in 1950 Getkate), de Simpe en den Paris. Op het plan is goed de vorm van de boerderijen te zien. Met name de inham bij de achterkant, wat op het type "Löshoes" duidt. Zie hoofdstuk "Boerderijen (1)".  Ook de beide Hofkampbosjes bestonden al in 1817. Het begin van de Wetering is goed waarneembaar ter hoogte van de boerderij 't Vreman (Hammink) linksboven. De Windslaan heette toen nog de "Winds-Steege". Op verzoek van de bewoners van de villa's aan het begin van deze Windsteeg, is in de jaren 30 van de vorige eeuw de straatnaam veranderd in Windslaan.