Topografische kaarten van de Windshoek

Hieronder volgen nog een paar topografische kaarten van de Windshoek uit 1848, 1894, 1937, 1955 en 1995 om de ontwikkeling door de jaren heen aan te geven. De grote verandering begon pas omstreeks 1955.

1848.

De Wetering loopt vanaf het midden van de kaart naar links-onder door het nog lege land.

1894.

Aardig is dat op de Topografische kaart van 1894 te lezen is dat er op de hoek van de Bornsestraat-Windslaan een tolhuis heeft gestaan, dat op de onderstaande foto van rond 1900 is afgebeeld. De foto is in de richting van de stad genomen met rechts in de verte de latere "school van Hooier" en een nog bestaande grote villa.

Het Tolhuis.

1937. 

Hierboven een gedeelte van de topografische kaart uit 1937, waarop o.m. de loop van de Wetering (licht blauwe lijn) en met een heldere rode pijl de ligging van ons in 1936 gebouwde huis aan de Windslaan staan aangegeven. Ons "ommetje" van toen door de Windslaan, langs de boerderij van Hammink ("Vreeman" op de kaart) met de beide Hofkampbosjes (licht groen ingekleurd) en de Christelijke "school van Hooier" (School) aan de huidige Schipbeekstraat, is op deze kaart met groene stippels aangegeven. De aanduiding "Klijsenhuis" stelt de boerderij van de familie Kamp voor, die centraal in het wandelgebied was gelegen.

1955.

De Topografische kaart uit 1955 toont een vrijwel nog ongeschonden Windshoek. Alleen de "Finse-school", de Meisjesvakschool, de Ambachtschool en wat woningen aan het Flevoplantsoen zijn op de kaart erbij getekend.

1965.

Hier is al de grote uitbeiding te zien met het Prinses Irene-ziekenhuis, de van Rechteren-Limpurg-singel en verdere bebouwing in de Hofkamp. De Wetering is dan al geheel verdwenen.

1995

Opmerking: deze kaart is alweer sterk verouderd. Met name het gebied ten zuiden van het Preston Palace Hotel (het voormalige Prinses Irene-ziekenhuis) is nu volledig bebouwd en wordt  "Knollenveld" genoemd en het gedeelte van de villawijk aan de Loolee "het Paradijs" .  Ook de Ambachtschool is nu afgebroken en heeft plaats moeten maken voor woningbouw. Zie de kaart van de huidige bebouwing hieronder, met. o.m. de voormalige herkenningspunten.

 

2011.